تبلیغات
مطالب جالب و خواندنی - چیستان (1388)
مطالب جالب و خواندنی
چیستان (1388)

 

چیستان  ۱۳۸۸

1- آن چیست که یکی است و همیشه با تو است؟
2 - عجایب جنگل بی پایه دیدم، عجایب چادر بی سایه دیدم،

بدیدم صنعت پروردگارم، دوتا سوداگر بی مایه دیدم.

3- عجایب صنعتی دیدم در این دشت، درخت پرگلی بی سایه میگشت؟

4- آن چیست که از میان آب می گذرد، ولی خیس نمی شود؟
5- آن چیست که نمیتوانید ببینیدش، یا بچشیدش، یا با دستتان لمسش بکنید، ولی برای همه تان لازم است و همه جا هست؟

6 - آن جسم عجب چیست که بر چرخ پدید است

گه پرده ماه است و گهی حاجب شید است؟

7- نه دست دارد، نه پا دارد، از همه جا خبر دارد!

8- آن چیست که تا آسمان نگرید، اشکش روان نمی شود؟
9- آن چیست که نه دست دارد و نه پا، در همه جای زمین است و نمی رود به هیچ جا؟
10- آن چیست که نه دست دارد، نه پا، نه استخوان دارد، نه گوشت، ولی همیشه راه میرود و و هیچ وقت هم خسته نمی شود؟

11- آن چیست که خودش آب، دُشمنش آب؟
12- آن کدام دوبرادرند که در زیر یک کوه زندگی میکنند،و هیچ وقت خانه یکدیگر را نمی بینند؟

13- آن کدام شب تاریک است که در میان روز دیده میشود؟

14- این سر کوه، اَر�`ه اَر�`ه آن سر کوه، اَر�`ه اَر�`ه میان کوه، گوشت بره!
 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

پاسخها

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

 1- خدا

 2- آسمان و خورشید و ماه

 3- آسمان پرستاره

4- نور

5- هوا

 6- ابر

7- باد

8- باران

9- خاک

10- آب جوی و رود

11- یخ

12- چشمها

13- سیاهی چشم

14- دندانها و زبان


a paper encyclopedia; there is no practical limit to the number of topics it can cover, or the total amount of content, other than verifiability and the other points presented on this page. However, there is an important distinction between what technically can be done, and what reasonably should be done, which is covered in the Content section below. Consequently, this policy is not a free pass for inclusion: articles must still abide by the appropriate content policies, particularly those covered in the five pillars.

Keeping articles to a reasonable size is important for Wikipedia's accessibility, especially for dial-up and mobile browser readers, since it directly affects page download time (see Wikipedia:Article size). Splitting long articles and leaving adequate summaries is a natural part of growth for a topic (see Wikipedia:Summary style). Some topics are covered by print encyclopedias only in short, static articles; however, because Wikipedia does not require paper, we can include more information, provide more external links, update more quickly, and so on.

For stylistic ways in which Wikipedia differs from a paper publication, see the Wikipedia:Manual of Style.موضوع :  چیستان  ، 

بر چسب ها :  چیستان ،  چیست ،  حدس بزن ،  تست ، 

این مطلب توسط  Saeid Lopez  روز سه شنبه 3 آذر 1388 در ساعت 03:14 ب.ظ نوشته شد | نظرات()